Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FÖRETAGSTJÄNSTER (71–75, 77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 17        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 105        
Maskiner och inventarier 4 086        
Summa 4 208        
FÖRETAG INOM EKONOMI UTOM KONSULTBYRÅER, VETENSKAP OCH TEKNIK (71–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 11        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 84        
Maskiner och inventarier 1 067        
Summa 1 162        
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24        
Maskiner och inventarier 274        
Summa 297        
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)          
Köp av byggnader och anläggningar 8        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 40        
Maskiner och inventarier 628        
Summa 677        
Reklam- och marknadsföringsbyråer m.m., och veterinärkliniker (73–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 20        
Maskiner och inventarier 166        
Summa 188        
FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER (77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 21        
Maskiner och inventarier 3 019        
Summa 3 046        
Uthyrningsfirmor (77)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13        
Maskiner och inventarier 2 758        
Summa 2 771        
Företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 5        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9        
Maskiner och inventarier 261        
Summa 275        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se