Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TOTALT FÖRETAGSTJÄNSTER (71–75, 77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 29 31 7    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 127 151 198    
Maskiner och inventarier 4 693 5 972 5 421    
Summa 4 848 6 154 5 626    
FÖRETAG INOM EKONOMI UTOM KONSULTBYRÅER, VETENSKAP OCH TEKNIK (71–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 14 29 7    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 102 115 165    
Maskiner och inventarier 1 176 1 520 1 365    
Summa 1 292 1 665 1 537    
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71)          
Köp av byggnader och anläggningar 4 4 4    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 21 19 124    
Maskiner och inventarier 377 373 368    
Summa 403 396 496    
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)          
Köp av byggnader och anläggningar 8 10 1    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 60 77 23    
Maskiner och inventarier 632 819 872    
Summa 701 907 896    
Reklam- och marknadsföringsbyråer m.m., och veterinärkliniker (73–75)          
Köp av byggnader och anläggningar 3 16 2    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 20 19 19    
Maskiner och inventarier 166 328 124    
Summa 189 362 145    
FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER (77–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 15 2 1    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 25 36 33    
Maskiner och inventarier 3 516 4 451 4 055    
Summa 3 556 4 489 4 089    
Uthyrningsfirmor (77)          
Köp av byggnader och anläggningar 9 1 0    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 16 16 18    
Maskiner och inventarier 3 083 4 131 3 776    
Summa 3 109 4 149 3 794    
Företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78–82)          
Köp av byggnader och anläggningar 5 1 1    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9 19 15    
Maskiner och inventarier 433 320 279    
Summa 447 340 294    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se