Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
TOTALT FÖRETAGSTJÄNSTER (71–75, 77–82)    
Köp av byggnader och anläggningar 4 39
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 281 303
Maskiner och inventarier 3 635 4 732
Summa 3 920 5 073
FÖRETAG INOM EKONOMI UTOM KONSULTBYRÅER, VETENSKAP OCH TEKNIK (71–75)    
Köp av byggnader och anläggningar 1 23
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 256 187
Maskiner och inventarier 1 078 1 054
Summa 1 335 1 264
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 138 83
Maskiner och inventarier 312 239
Summa 450 325
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)    
Köp av byggnader och anläggningar 1 16
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 52 51
Maskiner och inventarier 678 672
Summa 730 739
Reklam- och marknadsföringsbyråer m.m., och veterinärkliniker (73–75)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 67 52
Maskiner och inventarier 88 143
Summa 155 200
FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER (77–82)    
Köp av byggnader och anläggningar 3 16
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 116
Maskiner och inventarier 2 557 3 677
Summa 2 584 3 809
Uthyrningsfirmor (77)    
Köp av byggnader och anläggningar 3 12
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13 5
Maskiner och inventarier 2 250 3 319
Summa 2 266 3 336
Företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78–82)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 11 111
Maskiner och inventarier 307 358
Summa 319 473

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se