Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TOTALT FÖRETAGSTJÄNSTER (71–75, 77–82)            
Köp av byggnader och anläggningar 29 31 7 13 80 93
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 127 151 198 198 674 632
Maskiner och inventarier 4 693 5 972 5 421 6 117 22 203 16 524
Summa 4 848 6 154 5 626 6 327 22 955 17 248
FÖRETAG INOM EKONOMI UTOM KONSULTBYRÅER, VETENSKAP OCH TEKNIK (71–75)            
Köp av byggnader och anläggningar 14 29 7 11 61 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 102 115 165 95 477 338
Maskiner och inventarier 1 176 1 520 1 365 1 335 5 396 3 188
Summa 1 292 1 665 1 537 1 441 5 935 3 530
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- och analysföretag (71)            
Köp av byggnader och anläggningar 4 4 4 10 22 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 21 19 124 38 202 253
Maskiner och inventarier 377 373 368 294 1 412 794
Summa 403 396 496 343 1 638 1 047
Forsknings- och utvecklingsinstitutioner (72)            
Köp av byggnader och anläggningar 8 10 1 1 20 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 60 77 23 26 186 49
Maskiner och inventarier 632 819 872 774 3 097 2 028
Summa 701 907 896 802 3 306 2 078
Reklam- och marknadsföringsbyråer m.m., och veterinärkliniker (73–75)            
Köp av byggnader och anläggningar 3 16 2 0 21 2
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 20 19 19 31 89 36
Maskiner och inventarier 166 328 124 266 884 366
Summa 189 362 145 297 993 404
FÖRETAG INOM UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER (77–82)            
Köp av byggnader och anläggningar 15 2 1 1 19 90
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 25 36 33 102 196 293
Maskiner och inventarier 3 516 4 451 4 055 4 782 16 804 13 336
Summa 3 556 4 489 4 089 4 886 17 020 13 719
Uthyrningsfirmor (77)            
Köp av byggnader och anläggningar 9 1 0 1 11 90
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 16 16 18 52 102 249
Maskiner och inventarier 3 083 4 131 3 776 4 495 15 485 12 606
Summa 3 109 4 149 3 794 4 548 15 600 12 945
Företag inom fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (78–82)            
Köp av byggnader och anläggningar 5 1 1 0 7 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9 19 15 51 94 45
Maskiner och inventarier 433 320 279 287 1 319 730
Summa 447 340 294 338 1 419 774

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se