Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
TOTALT INDUSTRI (B+C)    
Köp av byggnader och anläggningar 870 341
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 836 2 108
Maskiner och inventarier 12 371 13 897
Summa 15 076 16 346
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)    
Köp av byggnader och anläggningar 22 55
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 116 299
Maskiner och inventarier 1 409 1 659
Summa 1 548 2 013
Tillverkningsindustri (C)    
Köp av byggnader och anläggningar 847 286
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 720 1 808
Maskiner och inventarier 10 961 12 238
Summa 13 528 14 333
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)    
Köp av byggnader och anläggningar 19 25
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 241 258
Maskiner och inventarier 1 428 1 246
Summa 1 689 1 529
Livsmedelsindustri (10)    
Köp av byggnader och anläggningar 17 25
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 214 233
Maskiner och inventarier 1 084 1 106
Summa 1 315 1 364
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)    
Köp av byggnader och anläggningar 2 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 28 25
Maskiner och inventarier 344 140
Summa 374 165
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 18 7
Maskiner och inventarier 39 120
Summa 57 132
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)    
Köp av byggnader och anläggningar 13 29
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 94 135
Maskiner och inventarier 699 892
Summa 806 1 056
Sågverk och hyvlerier (16.1)    
Köp av byggnader och anläggningar 11 26
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 39 107
Maskiner och inventarier 387 597
Summa 437 730
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)    
Köp av byggnader och anläggningar 2 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 55 28
Maskiner och inventarier 311 296
Summa 369 326
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)    
Köp av byggnader och anläggningar 29 10
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 55 90
Maskiner och inventarier 1 352 2 376
Summa 1 436 2 476
Massaindustri (17.11)    
Köp av byggnader och anläggningar 1 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15 39
Maskiner och inventarier 409 185
Summa 424 225
Pappers- och pappindustri (17.12)    
Köp av byggnader och anläggningar 3 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 31 49
Maskiner och inventarier 766 1 994
Summa 799 2 050
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)    
Köp av byggnader och anläggningar 25 2
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 10 2
Maskiner och inventarier 177 197
Summa 212 202
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 48 29
Maskiner och inventarier 34 60
Summa 83 89
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)    
Köp av byggnader och anläggningar 50 29
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 124 236
Maskiner och inventarier 1 417 1 573
Summa 1 591 1 838
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)    
Köp av byggnader och anläggningar 49 3
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 87 189
Maskiner och inventarier 849 1 018
Summa 985 1 210
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)    
Köp av byggnader och anläggningar 1 26
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 36 46
Maskiner och inventarier 568 555
Summa 606 628
Gummi- och plastvaruindustri (22)    
Köp av byggnader och anläggningar 12 10
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 68 22
Maskiner och inventarier 390 457
Summa 471 489
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)    
Köp av byggnader och anläggningar 12 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 20 37
Maskiner och inventarier 248 437
Summa 280 479
Stål och metallverk (24)    
Köp av byggnader och anläggningar 36 102
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 57 22
Maskiner och inventarier 919 763
Summa 1 012 887
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)    
Köp av byggnader och anläggningar 32 100
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 6
Maskiner och inventarier 479 571
Summa 513 677
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)    
Köp av byggnader och anläggningar 4 2
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 55 16
Maskiner och inventarier 440 192
Summa 500 210
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)    
Köp av byggnader och anläggningar 12 13
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 227 398
Maskiner och inventarier 741 965
Summa 980 1 376
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)    
Köp av byggnader och anläggningar 42 13
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 360 453
Maskiner och inventarier 1 367 1 546
Summa 1 770 2 012
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)    
Köp av byggnader och anläggningar 609 39
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 356 40
Maskiner och inventarier 1 703 1 268
Summa 2 668 1 347
Annan transportmedelsindustri (30)    
Köp av byggnader och anläggningar 1 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7 42
Maskiner och inventarier 177 227
Summa 185 269
Möbelindustri (31)    
Köp av byggnader och anläggningar 3 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 19 25
Maskiner och inventarier 162 129
Summa 184 158
Annan tillverkningsindustri (32)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 2
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 16 11
Maskiner och inventarier 103 140
Summa 119 153
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)    
Köp av byggnader och anläggningar 8 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 8 3
Maskiner och inventarier 184 38
Summa 200 41
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI    
Köp av byggnader och anläggningar 187 231
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 795 1 289
Maskiner och inventarier 7 034 8 861
Summa 8 016 10 380
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR    
Köp av byggnader och anläggningar 654 46
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 752 484
Maskiner och inventarier 3 207 2 828
Summa 4 614 3 359
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR    
Köp av byggnader och anläggningar 7 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 29 32
Maskiner och inventarier 212 189
Summa 248 228
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR    
Köp av byggnader och anläggningar 20 57
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 250 270
Maskiner och inventarier 1 769 1 752
Summa 2 039 2 079
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK    
Köp av byggnader och anläggningar 1 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9 33
Maskiner och inventarier 149 268
Summa 159 301

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se