Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt 2022 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TOTALT INDUSTRI (B+C)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 651 1 452 736      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 606 3 434 3 290      
Maskiner och inventarier 14 137 18 022 16 380      
Summa 18 395 22 908 20 407      
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)            
Köp av byggnader och anläggningar 532 502 3      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 140 257 274      
Maskiner och inventarier 1 168 1 741 1 934      
Summa 1 840 2 500 2 211      
Tillverkningsindustri (C)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 120 950 734 547 3 351 1 285
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 467 3 177 3 016 2 121 10 781 8 872
Maskiner och inventarier 12 969 16 280 14 446 14 921 58 616 65 684
Summa 16 555 20 408 18 196 17 590 72 749 75 841
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)            
Köp av byggnader och anläggningar 153 10 25 3 191 34
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 204 177 244 47 672 410
Maskiner och inventarier 1 426 1 618 1 011 957 5 012 3 542
Summa 1 783 1 804 1 280 1 007 5 874 3 986
Livsmedelsindustri (10)            
Köp av byggnader och anläggningar 8 5 21 0 34 18
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 180 162 229 28 599 326
Maskiner och inventarier 1 013 1 329 731 680 3 753 2 582
Summa 1 202 1 497 980 708 4 387 2 926
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)            
Köp av byggnader och anläggningar 144 4 4 3 155 16
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 14 15 19 72 84
Maskiner och inventarier 413 289 280 277 1 259 961
Summa 582 307 299 299 1 487 1 060
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 1 5 0 7 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 36 37 3 2 78 18
Maskiner och inventarier 81 48 78 42 249 220
Summa 117 86 87 45 335 243
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)            
Köp av byggnader och anläggningar 94 247 197 36 574 31
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 120 217 254 202 793 505
Maskiner och inventarier 784 1 189 1 038 854 3 865 2 728
Summa 998 1 653 1 489 1 091 5 231 3 263
Sågverk och hyvlerier (16.1)            
Köp av byggnader och anläggningar 83 133 175 27 418 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 58 129 194 100 481 290
Maskiner och inventarier 520 939 785 662 2 906 1 720
Summa 661 1 201 1 154 790 3 806 2 014
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)            
Köp av byggnader och anläggningar 10 114 22 8 154 27
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 62 88 60 102 312 215
Maskiner och inventarier 264 250 254 191 959 1 007
Summa 336 452 335 302 1 425 1 249
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)            
Köp av byggnader och anläggningar 61 12 20 15 108 26
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 350 379 365 183 1 277 536
Maskiner och inventarier 2 576 2 645 1 868 2 828 9 917 5 780
Summa 2 987 3 036 2 253 3 025 11 301 6 343
Massaindustri (17.11)            
Köp av byggnader och anläggningar 37 11 19 13 80 20
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15 14 15 142 186 352
Maskiner och inventarier 294 736 343 530 1 903 1 504
Summa 345 761 377 685 2 168 1 876
Pappers- och pappindustri (17.12)            
Köp av byggnader och anläggningar 4 1 1 1 7 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 124 337 326 41 828 162
Maskiner och inventarier 1 169 1 674 1 232 1 931 6 006 3 489
Summa 1 297 2 013 1 559 1 972 6 841 3 652
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)            
Köp av byggnader och anläggningar 21 0 0 1 22 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 211 27 24 0 262 22
Maskiner och inventarier 1 113 235 293 367 2 008 788
Summa 1 345 262 317 368 2 292 815
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 0 0 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 1 1 3 6 14
Maskiner och inventarier 70 52 60 37 219 103
Summa 71 53 62 40 226 122
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)            
Köp av byggnader och anläggningar 336 338 251 14 939 25
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 298 352 553 468 1 671 1 407
Maskiner och inventarier 1 729 3 084 2 814 2 047 9 674 8 286
Summa 2 363 3 774 3 618 2 529 12 284 9 718
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)            
Köp av byggnader och anläggningar 294 300 229 14 837 24
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 151 288 212 262 913 834
Maskiner och inventarier 1 129 1 908 1 643 1 801 6 481 7 345
Summa 1 574 2 496 2 083 2 076 8 229 8 204
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)            
Köp av byggnader och anläggningar 42 38 22 0 102 1
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 147 64 341 207 759 572
Maskiner och inventarier 599 1 176 1 171 247 3 193 941
Summa 789 1 278 1 534 453 4 054 1 514
Gummi- och plastvaruindustri (22)            
Köp av byggnader och anläggningar 12 7 11 16 46 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 23 29 11 22 85 1 822
Maskiner och inventarier 660 376 381 418 1 835 1 227
Summa 695 413 404 457 1 969 3 056
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)            
Köp av byggnader och anläggningar 5 10 7 12 34 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 38 28 20 11 97 83
Maskiner och inventarier 241 397 322 416 1 376 1 651
Summa 285 436 349 439 1 509 1 741
Stål och metallverk (24)            
Köp av byggnader och anläggningar 336 248 90 278 952 408
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 81 105 66 76 328 411
Maskiner och inventarier 883 1 791 2 165 1 727 6 566 5 679
Summa 1 299 2 144 2 321 2 081 7 845 6 498
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)            
Köp av byggnader och anläggningar 328 243 85 231 887 403
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 13 31 13 18 75 60
Maskiner och inventarier 574 1 441 1 163 1 152 4 330 4 134
Summa 915 1 715 1 261 1 400 5 291 4 598
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)            
Köp av byggnader och anläggningar 9 5 6 47 67 4
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 68 74 53 58 253 351
Maskiner och inventarier 308 350 1 002 576 2 236 1 545
Summa 384 429 1 061 681 2 555 1 900
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)            
Köp av byggnader och anläggningar 9 13 19 19 60 11
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 119 156 99 184 558 543
Maskiner och inventarier 932 1 074 950 739 3 695 3 439
Summa 1 060 1 243 1 068 941 4 312 3 994
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)            
Köp av byggnader och anläggningar 75 50 20 47 192 439
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 796 447 616 356 2 215 539
Maskiner och inventarier 1 629 1 851 1 668 1 413 6 561 4 745
Summa 2 500 2 349 2 305 1 816 8 970 5 722
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)            
Köp av byggnader och anläggningar 6 10 11 70 97 256
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 351 1 176 717 454 2 698 1 935
Maskiner och inventarier 1 545 1 561 1 688 3 043 7 837 26 924
Summa 1 902 2 747 2 416 3 567 10 632 29 114
Annan transportmedelsindustri (30)            
Köp av byggnader och anläggningar 20 0 0 0 20 10
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 33 17 71 145 603
Maskiner och inventarier 176 255 82 54 567 108
Summa 219 288 99 125 731 721
Möbelindustri (31)            
Köp av byggnader och anläggningar 1 1 60 39 101 23
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4 21 40 24 89 31
Maskiner och inventarier 110 184 141 214 649 962
Summa 114 206 240 277 837 1 016
Annan tillverkningsindustri (32)            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 0 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 17 10 4 12 43 9
Maskiner och inventarier 85 124 131 79 419 203
Summa 102 135 135 92 464 212
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)            
Köp av byggnader och anläggningar 12 2 17 0 31 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4 10 4 5 23 4
Maskiner och inventarier 42 30 49 52 173 87
Summa 58 42 71 57 228 91
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI            
Köp av byggnader och anläggningar 1 345 1 339 582 391 3 657 563
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 080 1 252 1 291 693 4 316 3 701
Maskiner och inventarier 8 484 11 252 10 039 8 015 37 790 24 440
Summa 10 909 13 844 11 913 9 099 45 765 28 703
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 66 20 37 112 235 650
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 032 1 643 1 169 928 4 772 3 400
Maskiner och inventarier 2 996 3 289 3 247 4 374 13 906 31 623
Summa 4 094 4 952 4 453 5 414 18 913 35 673
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 45 44 60 39 188 23
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 8 34 51 32 125 54
Maskiner och inventarier 354 435 193 239 1 221 1 058
Summa 407 513 303 311 1 534 1 135
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR            
Köp av byggnader och anläggningar 196 48 58 3 305 45
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 391 343 635 290 1 659 1 047
Maskiner och inventarier 2 015 2 508 2 283 1 298 8 104 4 779
Summa 2 602 2 899 2 975 1 591 10 067 5 871
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 2 2 5
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 95 162 144 178 579 670
Maskiner och inventarier 288 537 618 995 2 438 3 784
Summa 384 700 763 1 175 3 022 4 458

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se