Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom information och kommunikationsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG EXKL. FILM, RADIO OCH TV (58, 61–63)    
Köp av byggnader och anläggningar 55 75
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 619 878
Maskiner och inventarier 3 721 6 003
Summa 4 395 6 955
Förlag (58)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 17 49
Maskiner och inventarier 89 99
Summa 106 148
Telekommunikationsbolag (61)    
Köp av byggnader och anläggningar 11 11
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 108 164
Maskiner och inventarier 1 691 2 007
Summa 1 810 2 182
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)    
Köp av byggnader och anläggningar 2 7
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 78 61
Maskiner och inventarier 982 741
Summa 1 062 810
Informationstjänstföretag (63)    
Köp av byggnader och anläggningar 42 56
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 416 605
Maskiner och inventarier 959 3 155
Summa 1 417 3 816

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se