Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom information och kommunikationsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG EXKL. FILM, RADIO OCH TV (58, 61–63)          
Köp av byggnader och anläggningar 119 84      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 274 332      
Maskiner och inventarier 3 498 4 153      
Summa 3 891 4 569      
Förlag (58)          
Köp av byggnader och anläggningar 0 0      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 41 39      
Maskiner och inventarier 167 130      
Summa 208 169      
Telekommunikationsbolag (61)          
Köp av byggnader och anläggningar 40 84      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 206 266      
Maskiner och inventarier 2 306 3 261      
Summa 2 552 3 611      
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)          
Köp av byggnader och anläggningar 80 0      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 24 21      
Maskiner och inventarier 1 009 729      
Summa 1 113 750      
Informationstjänstföretag (63)          
Köp av byggnader och anläggningar 0 0      
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 2 6      
Maskiner och inventarier 15 33      
Summa 18 39      

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-08-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se