Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar för transport och magasinering

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa
TRANSPORT OCH MAGASINERINGSFÖRETAG (49 exkl 49.32, 51–53)          
Köp av byggnader och anläggningar 86 194 118    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 038 949 1 634    
Maskiner och inventarier 3 517 3 891 4 296    
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 745 1 093 1 382    
Flygplan .. .. ..    
Övriga maskiner och inventarier 2 736 2 749 2 879    
Summa 4 641 5 034 6 048    
Järnvägsbolag (49.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 33 27 12    
Maskiner och inventarier 249 474 528    
Därav:          
Rullande spårbunden materiel 232 452 508    
Summa 282 501 540    
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3–5, exkl 49.32)          
Köp av byggnader och anläggningar 23 23 20    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 210 310 642    
Maskiner och inventarier 2 296 2 724 2 982    
Summa 2 529 3 056 3 644    
Flygbolag (51)          
Köp av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. ..    
Maskiner och inventarier .. .. ..    
Därav: .        
Flygplan .. .. ..    
Summa .. .. ..    
Magasin och serviceföretag till transport (52)          
Köp av byggnader och anläggningar 62 171 97    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 790 598 971    
Maskiner och inventarier 945 668 750    
Summa 1 797 1 438 1 819    
Post- och kurirföretag (53)          
Köp av byggnader och anläggningar 2 0 0    
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 5 13 9    
Maskiner och inventarier 27 25 36    
Summa 33 38 44    

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se