Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar för transport och magasinering

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2021
  kv 1 kv 2
TRANSPORT OCH MAGASINERINGSFÖRETAG (49 exkl 49.32, 51–53)    
Köp av byggnader och anläggningar 77 149
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 836 872
Maskiner och inventarier 3 025 3 434
Därav:    
Rullande spårbunden materiel 521 201
Flygplan .. ..
Övriga maskiner och inventarier 2 370 3 064
Summa 3 938 4 455
Järnvägsbolag (49.1–2)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 1
Maskiner och inventarier 147 210
Därav:    
Rullande spårbunden materiel 126 191
Summa 147 211
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3–5, exkl 49.32)    
Köp av byggnader och anläggningar 2 11
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 135 52
Maskiner och inventarier 2 097 2 041
Summa 2 233 2 104
Flygbolag (51)    
Köp av byggnader och anläggningar .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. ..
Maskiner och inventarier .. ..
Därav:    
Flygplan .. ..
Summa .. ..
Magasin och serviceföretag till transport (52)    
Köp av byggnader och anläggningar 74 138
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 692 799
Maskiner och inventarier 614 893
Summa 1 380 1 829
Post- och kurirföretag (53)    
Köp av byggnader och anläggningar 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9 21
Maskiner och inventarier 169 290
Summa 178 311

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-27

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se