Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar för transport och magasinering

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser.

Branschgrupper och investeringsobjekt 2022 2023
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Summa Totalt
TRANSPORT OCH MAGASINERINGSFÖRETAG (49 exkl 49.32, 51–53)            
Köp av byggnader och anläggningar 86 194 118 129 527 1 677
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 038 949 1 634 1 563 5 184 5 120
Maskiner och inventarier 3 517 3 891 4 296 4 782 16 486 15 982
Därav:            
Rullande spårbunden materiel 745 1 093 1 382 1 264 4 484 6 124
Flygplan 0 0 0 0 0 0
Övriga maskiner och inventarier 2 736 2 749 2 879 3 343 11 707 8 015
Summa 4 641 5 034 6 048 6 474 22 197 22 779
Järnvägsbolag (49.1–2)            
Köp av byggnader och anläggningar 0 0 0 0 0 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 33 27 12 41 113 35
Maskiner och inventarier 249 474 528 393 1 644 2 257
Därav:            
Rullande spårbunden materiel 232 452 508 363 1 555 2 032
Summa 282 501 540 435 1 758 2 292
Andra landtransportföretag exkl taxi (49.3–5, exkl 49.32)            
Köp av byggnader och anläggningar 23 23 20 6 72 82
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 210 310 642 544 1 706 1 705
Maskiner och inventarier 2 296 2 724 2 982 3 527 11 529 10 776
Summa 2 529 3 056 3 644 4 077 13 306 12 563
Flygbolag (51)            
Köp av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar .. .. .. .. .. ..
Maskiner och inventarier .. .. .. .. .. ..
Därav: .          
Flygplan .. .. .. .. .. ..
Summa .. .. .. .. .. ..
Magasin och serviceföretag till transport (52)            
Köp av byggnader och anläggningar 62 171 97 121 451 1 595
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 790 598 971 977 3 336 3 379
Maskiner och inventarier 945 668 750 820 3 183 2 908
Summa 1 797 1 438 1 819 1 918 6 972 7 882
Post- och kurirföretag (53)            
Köp av byggnader och anläggningar 2 0 0 2 4 0
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 5 13 9 1 28 1
Maskiner och inventarier 27 25 36 42 130 41
Summa 33 38 44 45 160 43

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-03-03

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se