Till innehåll på sidan

Verkställda inom energiförsörjning samt vattenverk och renhållning

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt2019
 kv 1kv 2kv 3kv 4Summa
EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK, VATTENVERK, RENINGSVERK OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR (D–E)          
Köp av byggnader och anläggningar 78        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 685        
Maskiner och inventarier 7 172        
Summa 7 935        
El-, gas-, och värmeverk (D)          
Köp av byggnader och anläggningar 53        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 333        
Maskiner och inventarier 6 032        
Summa 6 418        
El- och gasverk (35.1–2)          
Köp av byggnader och anläggningar 51        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 229        
Maskiner och inventarier 4 795        
Summa 5 076        
Värmeverk m.m. (35.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 2        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 103        
Maskiner och inventarier 1 236        
Summa 1 342        
Vattenverk, reningsverk o.d., avfallsanläggningar (E)          
Köp av byggnader och anläggningar 25        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 352        
Maskiner och inventarier 1 140        
Summa 1 517        
Vattenverk (36)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 212        
Maskiner och inventarier 514        
Summa 726        
Reningsverk (37)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 9        
Maskiner och inventarier 132        
Summa 143        
Anläggningar för avfallshantering, återvinning och sanering (38–39)          
Köp av byggnader och anläggningar 23        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 131        
Maskiner och inventarier 494        
Summa 648        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-24

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se