Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom fastighetsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser. Korrigerad 2019-06-17.

Branschgrupper och investeringsobjekt2019
 kv 1kv 2kv 3kv 4Summa
TOTALT FASTIGHETSBOLAG OCH FASTIGHETSFÖRVALTARE UTOM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (68 EXKL. 68.204)          
Köp av byggnader och anläggningar 5 351        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15 186        
Bostäder 13 433        
Maskiner och inventarier 648        
Summa 34 619        
Handel med egna fastigheter, fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag (68.1, 68.3)          
Köp av byggnader och anläggningar 28        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 3        
Bostäder 37        
Maskiner och inventarier 27        
Summa 95        
Fastighetsbolag, bostäder (68.201)          
Köp av byggnader och anläggningar 476        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 4 065        
Bostäder 12 896        
Maskiner och inventarier 352        
Summa 17 789        
Fastighetsbolag, industrilokaler (68.202)          
Köp av byggnader och anläggningar 625        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 3 289        
Bostäder 161        
Maskiner och inventarier 36        
Summa 4 111        
Fastighetsbolag, andra lokaler (68.203)          
Köp av byggnader och anläggningar 4 190        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7 432        
Bostäder 120        
Maskiner och inventarier 222        
Summa 11 964        
Övriga fastighetsbolag (68.209)          
Köp av byggnader och anläggningar 32        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 397        
Bostäder 219        
Maskiner och inventarier 12        
Summa 660        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-24

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se