Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom företagstjänster

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser. Korrigerad 2019-06-17.

Industry title, kind of investment2019
 Q1Q2Q3Q4Total
Trade, repair establishments for motor vehicles and motorcycles (G)          
Purchase of buildings and constructions work 851        
New construction, extension and conversion of buildings 1 245        
Machinery and inventories 3 320        
Total 5 416        
Sales and repair establishments for motor vehicles and motorcycles (45)          
Purchase of buildings and constructions work 26        
New construction, extension and conversion of buildings 94        
Machinery and inventories 316        
Total 435        
Wholesale trade, except of motor vehicles (46)          
Purchase of buildings and constructions work 825        
New construction, extension and conversion of buildings 428        
Machinery and inventories 1 577        
Total 2 830        
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles (47)          
Purchase of buildings and constructions work 1        
New construction, extension and conversion of buildings 723        
Machinery and inventories 1 427        
Total 2 150        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-24

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se