Till innehåll på sidan

Verkställda investeringar inom industri fördelade på industrigrupper

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser

Industrigrupper och investeringsobjekt2019
 kv 1kv 2kv 3kv 4Summa
TOTALT INDUSTRI (B+C)          
Köp av byggnader och anläggningar 290        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 567        
Maskiner och inventarier 11 239        
Summa 13 096        
Gruvor och mineralutvinningsindustri (B)          
Köp av byggnader och anläggningar 12        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 82        
Maskiner och inventarier 1 517        
Summa 1 610        
Tillverkningsindustri (C)          
Köp av byggnader och anläggningar 279        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1 485        
Maskiner och inventarier 9 722        
Summa 11 486        
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri (10–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 28        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 168        
Maskiner och inventarier 832        
Summa 1 028        
Livsmedelsindustri (10)          
Köp av byggnader och anläggningar 25        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 150        
Maskiner och inventarier 697        
Summa 873        
Dryckesvaru- och tobaksindustri (11–12)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 17        
Maskiner och inventarier 135        
Summa 155        
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (13–15)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 1        
Maskiner och inventarier 95        
Summa 97        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler (16)          
Köp av byggnader och anläggningar 38        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 121        
Maskiner och inventarier 609        
Summa 768        
Sågverk och hyvlerier (16.1)          
Köp av byggnader och anläggningar 35        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 96        
Maskiner och inventarier 404        
Summa 534        
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. (16.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 3        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 25        
Maskiner och inventarier 205        
Summa 234        
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri (17)          
Köp av byggnader och anläggningar 22        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 97        
Maskiner och inventarier 1 275        
Summa 1 394        
Massaindustri (17.11)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 25        
Maskiner och inventarier 79        
Summa 104        
Pappers- och pappindustri (17.12)          
Köp av byggnader och anläggningar 21        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 66        
Maskiner och inventarier 1 101        
Summa 1 188        
Industri för pappers- och pappvaror (17.2)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7        
Maskiner och inventarier 95        
Summa 103        
Grafisk och annan reproduktionsindustri (18)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 0        
Maskiner och inventarier 69        
Summa 70        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter, kemisk industri och farmaceutiska basprodukter och läkemedel (19–21)          
Köp av byggnader och anläggningar 48        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 424        
Maskiner och inventarier 1 056        
Summa 1 528        
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter och kemisk industri (19–20)          
Köp av byggnader och anläggningar 48        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 408        
Maskiner och inventarier 879        
Summa 1 335        
Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel (21)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 15        
Maskiner och inventarier 177        
Summa 193        
Gummi- och plastvaruindustri (22)          
Köp av byggnader och anläggningar 6        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 32        
Maskiner och inventarier 348        
Summa 386        
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter (23)          
Köp av byggnader och anläggningar 15        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 16        
Maskiner och inventarier 285        
Summa 316        
Stål och metallverk (24)          
Köp av byggnader och anläggningar 2        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 56        
Maskiner och inventarier 494        
Summa 553        
Järn- och stålverk samt annan primärbearbetning av stål (24.1–3)          
Köp av byggnader och anläggningar 2        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 26        
Maskiner och inventarier 286        
Summa 314        
Metallverk för andra metaller än järn, järn- och metallgjuterier (24.4–5)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 30        
Maskiner och inventarier 208        
Summa 239        
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater (25)          
Köp av byggnader och anläggningar 33        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 171        
Maskiner och inventarier 759        
Summa 963        
Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och övriga maskiner (26–28)          
Köp av byggnader och anläggningar 39        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 214        
Maskiner och inventarier 1 107        
Summa 1 361        
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (29)          
Köp av byggnader och anläggningar 44        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 121        
Maskiner och inventarier 2 364        
Summa 2 528        
Annan transportmedelsindustri (30)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 22        
Maskiner och inventarier 203        
Summa 225        
Möbelindustri (31)          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 31        
Maskiner och inventarier 86        
Summa 117        
Annan tillverkningsindustri (32)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 10        
Maskiner och inventarier 97        
Summa 107        
Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner och apparater (33)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 0        
Maskiner och inventarier 44        
Summa 44        
INDUSTRI FÖR INSATSVAROR EXKL ENERGI          
Köp av byggnader och anläggningar 155        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 623        
Maskiner och inventarier 5 961        
Summa 6 739        
INDUSTRI FÖR INVESTERINGSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 59        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 402        
Maskiner och inventarier 3 673        
Summa 4 133        
INDUSTRI FÖR VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 1        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 35        
Maskiner och inventarier 150        
Summa 185        
INDUSTRI FÖR ICKE VARAKTIGA KONSUMTIONSVAROR          
Köp av byggnader och anläggningar 30        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 184        
Maskiner och inventarier 1 080        
Summa 1 293        
INDUSTRI FÖR ENERGIRELATERADE INSATSVAROR EXKL EL-, GAS-, VÄRME-, OCH VATTENVERK          
Köp av byggnader och anläggningar 46        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 324        
Maskiner och inventarier 375        
Summa 746        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-24

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se