Till innehåll på sidan

Industrins investeringar

Utfall 2002–2018, planer 2019. Miljarder kronor, 2008 års priser

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-03-01

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se