Till innehåll på sidan

Verställda investeringar inom information och kommunikationsverksamhet

Funktionell redovisning. Miljoner kronor, löpande priser. Korrigerad 2019-06-17.

Branschgrupper och investeringsobjekt2019
 kv 1kv 2kv 3kv 4Summa
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSFÖRETAG EXKL. FILM, RADIO OCH TV (58, 61–63)          
Köp av byggnader och anläggningar 59        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 779        
Maskiner och inventarier 2 253        
Summa 3 091        
Förlag (58)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 7        
Maskiner och inventarier 185        
Summa 192        
Telekommunikationsbolag (61)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        
Programvaruproducenter, datakonsulter o.d. (62)          
Köp av byggnader och anläggningar 0        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar 38        
Maskiner och inventarier 623        
Summa 661        
Informationstjänstföretag (63)          
Köp av byggnader och anläggningar ..        
Ny-, till- och ombyggnad av byggnader och anläggningar ..        
Maskiner och inventarier ..        
Summa ..        

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-24

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se