Till innehåll på sidan

Industrins investeringar

Utfall 2002–2016, planer 2017–2018. Miljarder kronor, 2008 års priser

Industrins investeringar

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-30

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se