Till innehåll på sidan

Branschundersökningar inom tjänstesektorn

Statistiken uppdateras inte längre.

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fastighetsverksamhet 2002 SM 2004-06-29
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data 2002 SM 2004-06-28
Resebyråer, researrangörer och turistservice 2002 SM 2004-06-28
Övriga stödtjänster till luftfart 2002 SM 2004-06-28
Frisör-, skönhets-, kroppsvårds-, begravnings- och tvätteribranschen 2002 SM 2004-06-28
Detaljhandeln 2002 SM 2003-12-17
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data för 2001 SM 2003-08-29
Datakonsulter och dataservicebyråer 2001 SM 2003-06-30
Reklam- och annonsverksamhet samt marknads- och opinionsundersökningsverksamhet 2001 SM 2003-06-30
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. SM 2003-06-30
Konsulter avseende ekonomi och företagsorganisation 2001.Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning och Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. SM 2003-06-30
Motorhandeln 2000 SM 2002-07-08
Hotell och restaurang 2000 SM 2002-07-08
Kultur och rekreation 2000 SM 2002-07-02
Uthyrningsföretag 1999 SM 2001-11-26
Resebyråer, researrangörer och turistservice 1999 SM 2001-08-10
Utbildningsföretagen 1999 SM 2001-08-02
Datakonsulter och dataservicebyråer 1999 SM 2001-08-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0120