Till innehåll på sidan

Civila samhället

Nästa publicering: 2023-06-09

Statistiken omfattar till stor del ekonomiska uppgifter inom det civila samhället, vilket innefattar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Statistiknyheter

Antalet organisationer ökar inom det civila samhället

2022-10-21

År 2020 fanns det 260 506 organisationer inom det civila samhället, vilket är en ökning med 1,5 procent jämfört med 2019. Sedan 2016 har antalet organisationer ökat med 4,0 procent. Flest organisationer under 2020 fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Civila samhället 2020 Rapport 2022-10-21
Det civila samhället 2020 - Delrapport Rapport 2022-06-10
Det frivilliga arbetet i Sverige Rapport 2021-11-17
Det civila samhället 2019 SM 2021-10-22
Det civila samhället 2019 - Delrapport Rapport 2021-06-14
Det civila samhället 2018 SM 2020-12-10
Det civila samhället 2017 Rapport 2019-12-10
Det civila samhället 2016 Rapport 2018-12-11
Det civila samhället 2014 Rapport 2016-12-20

Har du frågor om statistiken?

Louise Eklund

Telefon
010-479 60 68
E-post
louise.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0117