Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Nästa publicering: 2019-05-08

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistiknyheter

Företagens ekonomi 2017 (preliminära uppgifter)

2018-12-12

Det svenska näringslivet fortsatte sin positiva utveckling under 2017. Preliminära uppgifter visar att företagens bidrag till BNP ökat med 7 procent jämfört med 2016. Stålindustrin ökade sin nettoomsättning med 16 procent tack vare fortsatt stark efterfrågan.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-11
Företagens ekonomi 2014 SM 2016-05-12
Företagens ekonomi 2012 SM 2014-05-07
Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Rapport 2013-09-27
Företagens ekonomi 2011 SM 2013-05-06
Företagens ekonomi 2010 SM 2012-05-09
Företagens ekonomi 2009 SM 2011-05-19
De små och medelstora företagens ekonomi SM 2010-09-30
Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 SM 2010-09-15
Företagens ekonomi 2008 SM 2010-06-03
Energi- och vattenförsörjning enl. Företagens ekonomi 2007 SM 2009-08-28
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-08-28
Detaljhandeln 2007 SM 2009-06-16
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-06-02
Företagens ekonomi 2007. Korrigerad version 2010-04-12 SM 2009-06-02
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2007 SM 2009-06-02
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-09-01
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-16
International sourcing. Moving business functions abroad Rapport 2008-06-10
Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-02
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2006 SM 2008-06-02
Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? Rapport 2008-04-18
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-08-31
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-28
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-28
Företagens ekonomi 2005 SM 2007-06-19
Utrikeshandel med IT- och företagstjänster 2005 Rapport 2006-12-21
Nationella och regionala siffror för näringslivet – enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-07-07
Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-07-06
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-30
Business Services enligt Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-30
Sjöfartsföretag 2004 Rapport 2006-06-21
Företagens ekonomi 2004 SM 2006-06-20
Svensk industri – enligt Företagens ekonomi 2003 SM 2005-07-21
Partihandel 2003 SM 2005-07-07
Företagstjänster 2003 SM 2005-07-07
Företag med vägtransport, magasinering och transportförmedling av gods. Ekonomiska data 2003 SM 2005-07-07
Sjöfartsföretagen 2003 Rapport 2005-07-01
Företagens ekonomi för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2003 SM 2005-06-30
Företagens inköp av tjänster 2003 Rapport 2005-05-02
Industrins varuproduktion 2003 SM 2005-01-31
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 2002 SM 2004-07-15
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2002 SM 2004-06-21
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 2001 SM 2003-11-14
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2001 SM 2003-06-23
Svensk industri. Enligt företagsstatistik 1999 och 2000 SM 2002-11-25
El-, gas-, värme- och vattenverk. Enligt Företagsstatistik 1999 och 2000. SM 2002-11-25
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 2000 SM 2002-06-28
Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänsteföretag 1999. Ekonomisk redogörelse för företagen. SM 2001-08-03
Ekonomisk redogörelse för företagen 1998. Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektor SM 2000-10-27

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0109