Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-10

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistiknyheter

Stark återhämtning inom näringslivet

2022-12-07

Det svenska näringslivet återhämtade sig starkt under 2021. Nettoomsättningen ökade med 971 miljarder och översteg för första gången 10 000 miljarder kronor. Antalet anställda ökade med 2,7 procent eller 77 000 heltidspersoner och återställdes till samma nivå som innan pandemin.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens ekonomi 2020 SM 2022-05-04
Företagens ekonomi 2018 SM 2020-05-06
Företagens ekonomi 2015 SM 2017-05-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0109