Till innehåll på sidan

Näringslivets (SNI sektion A–S exkl. K och O) förädlingsvärde per region (län) fördelat på bransch (SNI sektioner) 2020

  Jordbruk, skogsbruk, fiske (A) Utvinning av mineral (B) Tillverk-ning (C) Energi (D) Vatten, avlopp, avfall (E) Byggverk-samhet (F) Handel (G) Transport, maganisering (H) Hotell och restaurang (I) Information, kommunikation (J) Fastighetsverksamhet (L) Juridik, ekonomi, vetenskap, teknik (M) Uthyrning, fastighetsservice, övr stöd-tjänster (N) Utbildning (P) Vård och omsorg (Q) Kultur, nöje, fritid (R) Annan service-verksam-het (S)
01 Stockholms län 0,3 0,0 10,3 3,1 0,5 8,1 16,8 3,5 1,9 16,8 9,6 14,0 6,0 2,1 4,9 1,2 0,8
03 Uppsala län 3,1 0,2 21,6 5,9 0,9 11,6 13,9 4,4 2,0 6,2 7,3 8,7 5,4 2,0 5,3 0,7 0,7
04 Södermanlands län 3,7 0,1 27,3 2,1 1,5 12,1 15,3 5,1 2,2 2,1 9,3 6,1 3,7 2,5 4,9 0,8 1,2
05 Östergötlands län 3,9 0,1 22,1 2,8 0,9 9,4 13,9 6,0 1,9 10,0 7,8 7,9 6,1 1,5 4,3 0,6 0,8
06 Jönköpings län 3,4 0,2 38,5 1,6 1,0 8,2 17,8 6,3 1,6 3,6 5,1 4,6 3,5 1,0 2,5 0,5 0,8
07 Kronobergs län 3,2 0,0 30,0 1,6 0,4 8,4 16,7 5,6 1,5 6,4 5,5 12,8 3,0 1,3 2,4 0,5 0,7
08 Kalmar län 7,4 0,2 29,9 4,7 1,4 10,3 14,1 5,7 2,6 3,4 6,8 5,2 3,4 1,2 2,4 0,5 0,9
09 Gotlands län 9,2 0,4 11,8 4,5 0,4 13,1 12,2 2,7 5,0 1,8 5,2 4,1 3,8 1,7 5,1 18,4 0,8
10 Blekinge län 3,3 0,3 32,3 2,2 1,8 9,3 10,6 4,7 2,0 12,7 5,6 6,2 4,0 1,4 2,3 0,4 0,9
12 Skåne län 2,7 0,2 16,7 3,4 0,8 10,3 20,1 6,3 1,9 7,8 8,0 9,7 4,8 1,7 4,3 0,6 0,8
13 Hallands län 3,5 0,2 18,4 6,7 1,2 12,1 20,8 6,0 2,8 2,5 7,4 6,8 4,2 1,7 4,2 0,7 1,1
14 Västra Götalands län 1,8 0,1 23,8 2,0 0,8 9,5 17,4 6,5 1,9 8,0 8,2 9,8 4,6 1,2 3,1 0,5 0,7
17 Värmlands län 4,0 0,2 29,3 4,5 0,6 11,5 15,7 5,7 2,2 5,3 5,2 6,6 3,5 1,3 2,8 0,7 0,9
18 Örebro län 2,7 1,2 28,3 1,4 0,8 10,7 15,1 5,7 1,8 5,1 7,6 6,2 3,9 1,0 7,0 0,8 0,8
19 Västmanlands län 2,3 0,1 29,0 2,9 0,5 10,7 15,7 4,6 1,8 3,3 7,4 8,4 5,7 2,0 4,3 0,5 0,9
20 Dalarnas län 4,5 4,0 23,3 3,6 0,8 12,0 16,9 5,6 2,7 3,0 5,2 6,3 3,7 1,6 3,8 2,2 0,8
21 Gävleborgs län 4,2 0,3 31,7 2,8 1,4 12,1 12,4 6,1 2,4 4,2 5,4 5,6 4,0 1,5 4,3 0,6 1,0
22 Västernorrlands län 5,3 0,2 22,5 5,8 1,4 10,7 12,7 6,5 1,9 9,5 7,3 6,9 3,5 1,4 2,8 0,6 1,0
23 Jämtlands län 7,2 0,3 12,0 9,1 0,4 12,2 14,3 7,2 4,0 4,5 7,8 7,4 4,3 1,8 3,5 3,1 0,9
24 Västerbottens län 4,0 6,2 24,1 4,4 1,0 11,6 12,3 6,1 2,1 6,7 6,0 6,5 3,3 1,4 2,9 0,5 0,9
25 Norrbottens län 2,6 30,1 11,8 4,6 0,6 11,4 9,0 6,3 2,1 4,0 3,9 6,1 3,4 0,7 2,4 0,5 0,6
RIKET TOTALT 2,2 1,2 19,3 3,2 0,8 9,6 16,4 5,2 2,0 9,8 8,0 10,0 4,9 1,6 4,1 0,9 0,8

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-04

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

fek.ns@scb.se

Olof Landberg

Telefon
010-479 61 86
E-post
olof.landberg@scb.se