Till innehåll på sidan

Rörelsemarginal (rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen) för industri- resp. tjänsteföretag, 2000–2018

Rörelsemarginal (rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen) för industri- resp. tjänsteföretag, 2001–2018

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-06

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se