Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik – Företagens ekonomi

Företagens ekonomi är en årlig totalundersökning. Basen för uppgiftsinsamlingen i Företagens ekonomi är skattedeklarationerna (det så kallade SRU-materialet) från Skatteverket.

SRU- materialet täcker företag inom industri-, bygg- och tjänstesektorn. Förutom SRU-materialet så genomförs tre delundersökningar med hjälp av enkät för att fånga upp detaljerade intäkts- och kostnadsfördelningar, investeringsuppgifter och uppgifter om aktieinnehav.

Hela Företagens ekonomi kan redovisas på företagens bransch. Den totala databanken utgör en viktig grund för nationalräkenskaperna, men även för vår uppdragsverksamhet.

Exempel på uttag som kan göras är:
Branschvis listning av resultaträkning, balansräkning, nyckeltal och tidsserier. Möjligheterna är många.

Företagens ekonomi ingår i en serie av undersökningar som kallas Näringslivets struktur. I den serien ingår även:

Från Företagens ekonomi tar vi även fram SCB:s populära branschnyckeltal. Det är en produkt som snart publicerats i 30 år. Branschnyckeltalen publiceras för cirka 600 branscher och redovisas i median och kvartilvärden.

Branschnyckeltal

Kontakta oss

SCB, Företagens ekonomi
701 89 ÖREBRO
fek.ns@scb.se