Till innehåll på sidan

Dokumentation av införandet av SNI 2007

Omslag

Serie:
X100 - Bakgrundsfakta. Ekonomisk statistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-x100br1201_pdf
ISSN:
1654-0719 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-04-19
Förfrågningar:

Evalena Andersson

010-479 61 50

evalena.andersson@scb.se

Helen Tandemar

010-479 65 87

helen.tandemar@scb.se

Stefan Berg

010-479 61 64

stefan.berg@scb.se