Till innehåll på sidan

Industrins produktion av varor och industriella tjänster 2015

PDF:
Hela publikationen (1084kb)
Serie:
NV19 - Näringslivets struktur
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-nv19sm1701_pdf
ISSN:
1654-3548 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-04-28
Förfrågningar:

Birgitta Strömberg

010-479 64 51

birgitta.stromberg@scb.se

Marcus Lundgren

010-479 69 18

marcus.lundgren@scb.se