Till innehåll på sidan

Ett urval av värdemässigt stora varugrupper 2019–2020

Miljoner kronor

Kapitel Beskrivning 2019 2020 Förändring i procent
87 Fordon (ej järnvägs), samt delar och tillbehör till fordon 245 406 210 079 ‑14,4
84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor 225 538 204 213 ‑9,5
44 Trä och varor av trä; träkol 79 074 81 718 3,3
72 Järn och stål 83 745 71 150 ‑15,0
94 Möbler, sängar, madrasser, lampor etc 55 933 54 137 ‑3,2
73 Varor av järn eller stål 46 696 45 168 ‑3,3
76 Aluminium och varor av aluminium 20 292 17 609 ‑13,2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-29

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
ivp.ns@scb.se