Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-11-24

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Statistiknyheter

It-användning i företag, 2021

2021-11-25

Trots ett stort fokus på etiska regler kring AI internationellt och de av Europeiska kommissionen utfärdade etiska riktlinjerna för pålitlig AI är det 1 procent av samtliga företag som har avstått från att använda artificiell intelligens på grund av etiska överväganden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0116