Till innehåll på sidan

It-användning i företag

Nästa publicering: 2019-11-20

Statistiken visar tillgång till och användning av informationsteknik bland företag i Sverige.

Statistiknyheter

It-användning i företag, 2018

2018-11-29

Andelen svenska företag som köpte molntjänster ökade mellan 2016 och 2018. De vanligaste molntjänster som köptes av företag var fillagring samt e-post. Andelen som köpte dessa tjänster ökade från 33 procent till 42 procent respektive 32 procent till 41 procent mellan 2016 och 2018.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Företagens användning av it 2016 Rapport 2016-11-24
Företagens användning av it 2015 Rapport 2015-11-25
Företagens användning av it 2014 Rapport 2014-12-03
Företagens användning av it 2013 Rapport 2014-01-16
Företagens användning av it 2012 Rapport 2013-01-16
Företagens användning av IT 2011 Rapport 2012-01-17
IT Maturity of Firms and Economic Crisis Rapport 2011-09-14
Företagens användning av IT 2010 – inkl. Analysbilaga Rapport 2011-01-17
Företagens användning av IT 2009 Rapport 2010-01-19
Företagens användning av IT 2008. Korrigerad version 091130 Rapport 2008-12-17
Företagens användning av IT 2007 Rapport 2007-12-17
Företagens användning av IT 2006, korrigerad version 2007-02-20 Rapport 2007-01-15
Företagens användning av datorer och Internet 2005 Rapport 2005-12-20
Indicators for the Information Society in the Baltic Region 2005 Rapport 2005-12-15
Nordic Information Society Statistics 2005 Rapport 2005-12-15
Företagens användning av datorer och Internet 2004 Rapport 2004-12-20
Företagens användning av datorer och Internet 2003 Rapport 2004-01-28
Företagens användning av datorer och Internet 2001 Rapport 2003-12-01
The ICT sector in the Nordic countries 1995–2000 Rapport 2003-12-01
The ICT sector in the Nordic countries 1999 Rapport 2003-12-01
Use of ICT in Nordic enterprises 2000/2001 Rapport 2003-12-01
Use of ICT in Nordic enterprises 1999/2000 Rapport 2003-12-01
Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag Rapport 2003-12-01
Nordic Information Society Statistics 2002 Rapport 2003-12-01
Företagens användning av datorer och Internet 2002 Rapport 2003-12-01
IT i hem och företag Rapport 2001-02-02

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0116