Till innehåll på sidan

AI-användning i företag och offentlig sektor

Mellan 2019 och 2021 ökade AI-användningen både bland företag, med 1,1 procentenheter, och i den offentliga sektorn, med 4,1 procentenheter. I båda sektorerna är det bland medelstora enheter som ökningen varit störst. Det är dock stora företag och offentliga enheter som använder AI i störst utsträckning.

Serie:
NVFT - Övrig publicering under Näringsverksamhet
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2023-nvftbr2301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2023-03-16
Förfrågningar:

Elin Stendahl

010-479 40 85

elin.stendahl@scb.se