Till innehåll på sidan

IT-användning i företag, 2014:

Stor marknad för molntjänster

Statistiknyhet från SCB 2014-12-03 9.30

Fyra av tio företag köper molntjänster och ungefär hälften så många använder gratis molntjänster. Mest molntjänster använder informations- och kommunikationsbranschen, där sju av tio företag köper molntjänster och även använder klart mer gratistjänster än andra branscher.

Även om andelen företag som köper molntjänster varierar mellan branscher så visar resultaten på snarlika konsumtionsmönster bland de som köper molntjänster, oavsett bransch och storleksklass.

De vanligaste tjänsterna att köpa som molntjänst, i alla branscher och storleksgrupper, är fillagring och e-post.

Andel företag som köper respektive tjänst som molntjänst

Diagram

Osäkerhet kring lagstiftning

Som begränsande faktorer uppger framför allt stora företag osäkerhet om lokalisering av data samt osäkerhet om tillämplig lag och vad som gäller i händelse av tvist.

Det vanligaste skälet att inte köpa molntjänster är otillräcklig kännedom, framför allt bland de branscher som köper lite molntjänster.

Resultaten redovisas per region

I årets undersökning av företagens användning av it har urvalet dragits med hänsyn till att kunna redovisa resultaten per region.

Definitioner och förklaringar

Punktskattningar tillsammans med felmarginal redovisas i SCB:s statistikdatabas.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se

Förfrågningar

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se