Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2016:

4 av 10 företag har betalat för att annonsera på nätet

Statistiknyhet från SCB 2016-11-24 9.30

42 procent av företagen har betalat för att annonsera på internet. Främst företag verksamma inom handeln, hotell och restauranger och informations- och kommunikationsföretag.

Användningen är minst bland företag verksamma inom transport-och magasinering och byggindustrin. Det finns även regionala skillnader: Företag i övre Norrland har använt sig minst av annonsering.

Betalat för annonser på internet, andel företag, 10 anställda eller fler, efter storlek, näringsgren och region, 2016
BranchAndel %
Totalt (SNI 10-63, 68-74, 77-82, 95.1)
42
10–49 anställda
41
50–249 anställda
45
250 eller fler anställda
53
 
 
Tillverkningsindustri (SNI 10-33)
35
Energi och återvinning (SNI 35-39)
34
Byggindustri (SNI 41-43)
33
Handel; serviceverkstäder för motorfordon (SNI 45-47)
51
Transport- och magasineringsföretag (SNI 49-53)
26
Hotell och restauranger (SNI 55-56)
52
Informations- och kommunikationsföretag (SNI 58-63)
55
Fastighetsbolag och förvaltare (SNI 68)
50
Andra tjänsteföretag (SNI 69-74, 77-82, 95.1)
41
IKT-sektorn (SNI 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61-62, 63.1, 95.1)
58
 
 
Stockholm
44
Östra Mellansverige
44
Småland med öarna
47
Sydsverige
41
Västsverige
36
Norra Mellansverige
44
Mellersta Norrland
47
Övre Norrland
32

Annonsering baserat på webbplatsens innehåll vanligast

Bland de företag som betalat för riktade annonser är det vanligast att man använt teknik som är baserad på webbplatsens innehåll eller nyckelord i internetanvändares sökningar, 26 procent har använt sig av det. Andra metoder för riktade annonser är att använda sig av besökarens platsinformation eller surfhistorisk.

Riktade annonser efter metod, totalt (SNI 10-63, 68-74, 77-82, 95.1), 10 anställda eller fler

Diagram

Definitioner och förklaringar

Resultaten som presenteras är från undersökningen IT-användning i företag 2016. I årets undersökning redovisas 92 olika tabeller som belyser tillgång och användning av informationsteknik-och kommunikationsteknik. Den har publicerats årligen sedan 2001 och omfattar företag med tio anställda eller fler inom större delen av näringslivet efter SNI2007. Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och är gemensam för EU:s medlemsländer. En separat förenklad enkät som vänder sig till företag med 0–9 anställda i Sverige genomförs årligen sedan 2008.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-24 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se