Till innehåll på sidan

Andel företag som använder sammankopplade enheter eller system (IOT-enheter)

Andel företag som använder sammankopplade enheter eller system (IOT-enheter)

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se