Till innehåll på sidan

Andel företag som använder sammankopplade enheter eller system till följande syften

År 2021, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag som använder sammankopplade enheter eller system till följande syften

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-25

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
it-statistik@scb.se