Till innehåll på sidan

Har anställda som arbetar regelbundet utanför företagets lokaler med tillgång till företagets it-system (t.ex. e-post)

Åren 2005–2006, 2009–2015, 2017-2020, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag med sysselsatta som regelbundet arbetar på distans med tillgång till företagets it-system

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se