Till innehåll på sidan

Andel företag som har någon miljöpolicy eller motsvarande som innebär att företaget ska minska sin miljöpåverkan

År 2020, 10 anställda eller fler, procent

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna