Till innehåll på sidan

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Sveriges officiella statistik

Företagens lager har ersatt undersökningarna Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar och Industrins lager från och med referensperiod 2021K2.

Äldre statistik samt dokumentation från de gamla undersökningarna är flyttad till Företagens lager.

Företagens lager

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Har du frågor om statistiken?

Lo Mildh

Telefon
010-479 61 65
E-post
lo.mildh@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0107