Till innehåll på sidan

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Nästa publicering: 2019-05-16

Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar används som underlag för BNP beräkningarna och ger kvartalvis information om variationerna i handelns lager.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2013 SM 2014-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2013 SM 2013-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2013 SM 2013-08-29
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2013 SM 2013-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2012 SM 2013-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2012 SM 2012-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2012 SM 2012-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2012 SM 2012-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2011 SM 2012-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2011 SM 2011-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2011 SM 2011-08-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2011 SM 2011-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2010 SM 2011-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2010 SM 2010-11-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2010 SM 2010-08-31
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2010 SM 2010-05-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2009 SM 2010-02-19
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2009 SM 2009-11-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2009 SM 2009-09-04
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2009 SM 2009-05-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2008 SM 2009-02-20
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2008 SM 2008-11-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2008 SM 2008-09-05
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2008 SM 2008-05-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2007 SM 2008-02-21
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2007 SM 2007-11-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2007 SM 2007-09-07
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2007 SM 2007-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2006 SM 2007-02-22
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2006 SM 2006-11-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2006 SM 2006-09-06
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2006 SM 2006-05-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2005 SM 2006-02-24
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2005 SM 2005-11-30
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 2:a kv 2005 SM 2005-09-14
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 1:a kv 2005 SM 2005-06-01
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 4:e kv 2004 SM 2005-03-02
Omsättning och lager inom tjänstesektorn 3:e kv 2004 SM 2004-12-03

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Jenny Nyberg

Telefon
010-479 62 96
E-post
jenny.nyberg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0107