Till innehåll på sidan

Kommentarer till beräkningar BNP-kvartal

Serie:
NR01 - BNP/Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-nr01ti2202_pdf
ISSN:
1654-1332 (Online); 0282-9290 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-05-30
Förfrågningar:

Frida Calson Öhman

010-479 58 69

frida.calsonohman@scb.se

Melker Pettersson Loberg

010-479 43 74

melker.petterssonloberg@scb.se