Till innehåll på sidan

BNP (1993–), förändring från föregående kvartal, procent

Fasta priser, säsongrensade värden

BNP (1993–), förändring från föregående kvartal, procent

Diagrambilden korrigerades 2018-08-07, avseende första och andra kvartalet 2018.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-09-13

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se