Till innehåll på sidan

Regionalräkenskapernas uppdragsverksamhet

Vi anpassar statistiken efter dina behov!

Hur ser näringslivsstrukturen ut i din kommun? Hur står sig din region i förhållande till andra? För att tillgodose dina speciella statistik- och informationskrav utför vi skräddarsydda uppdrag enligt önskemål. Fråga oss gärna. Vår statistikdatabas ger oss stora möjligheter att ta fram den information som du eller dina kunder efterfrågar.

Exempel på våra tjänster:

Statistik på kommunnivå från 2012

På kommunnivå kan uppgifter redovisas för nedanstående variabler:

  • BRP totalt, uppdelat på branscher, per invånare samt per sysselsatt
  • Sysselsatta totalt samt uppdelat per bransch
  • Lönesumma totalt samt per bransch
  • Disponibel inkomst totalt samt per invånare.

Statistik på regionnivå

Vi kan till exempel ta fram uppgifter utifrån dina önskemål om branschindelning eller sammanvägning av olika regioner. Alla uppgifter på kommunnivå finns även per län. En sammanhängande tidsserie på länsnivå finns för åren 2000 och framåt.

Ovanstående tjänster erbjuds under förutsättning att SCB:s sekretessregler följs.

Kontakta statistikansvarig för mer information.

E-postadresser: