Till innehåll på sidan

Finansiellt sparande i offentlig sektor i relation till BNP

1970–2014. Procent

Diagram

* Preliminära årsuppgifter

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se