Till innehåll på sidan

Hur har hälso- och sjukvårdens produktion och kostnader påverkats av covid-19

Serie:
OEFT - Övrig publicering under ämnesområde Offentlig ekonomi
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-oeftbr2001_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-12-04
Förfrågningar:

Daniel Lennartsson

010-479 64 29

daniel.lennartsson@scb.se

Fredrik Andersson

010-479 62 61

fredrik.andersson@scb.se