Till innehåll på sidan

Debiterade skatter och avgifter för deklarationsår 2009–2019

Fysiska personer, hela riket, miljoner kronor

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Slutlig skatt, totalt
544 988 554 155 561 775 578 432 596 816 619 764 670 069 726 225 761 550 773 239
Därav
                   
Kommunal inkomstskatt
511 150 522 850 538 227 560 766 581 934 602 652 635 719 669 629 700 123 726 046
Statlig skatt, förvärvsinkomst
40 087 42 475 44 649 44 153 44 812 47 436 50 806 55 604 58 498 60 385
Statlig skatt, kapitalinkomst
44 544 51 737 52 764 53 189 56 128 69 322 87 167 92 298 98 337 87 932
Statlig fastighetsskatt
963 717 716 676 682 671 670 673 657 684
Kommunal fastighetsavgift
10 999 11 266 11 546 12 395 12 740 12 894 13 179 13 443 13 915 14 940
Statlig förmögenhetsskatt
. . . . . . . . . .
Allmän pensionsavgift
86 845 89 175 93 500 97 561 100 861 103 955 108 356 113 348 118 747 123 667
Avgift till Svenska kyrkan
11 918 11 978 12 148 12 494 12 737 12 889 13 361 13 823 14 187 14 254
Begravningsavgift
3 561 3 611 3 686 3 834 3 978 4 134 4 394 4 593 4 889 4 984
Övriga skatter och avgifter
16 839 17 543 17 775 16 349 10 803 10 920 11 126 11 607 11 856 11 892
Avgår
                   
Skattereduktion, totalt
181 918 197 197 213 235 222 985 227 860 245 109 254 709 248 794 259 658 271 545
Varav för
                   
Allmän pensionsavgift
86 815 89 144 93 471 97 532 100 830 103 926 108 328 113 321 118 719 123 639
Underskott av kapital
19 369 17 306 24 116 25 562 23 228 21 318 18 096 17 358 17 670 18 354
Arbetsinkomster
65 195 76 812 80 359 83 604 85 795 100 161 104 001 105 105 109 093 113 149
Husarbete
10 355 13 733 15 044 15 872 17 533 19 168 23 695 12 687 13 835 14 214
Övriga skattereduktioner
184 202 245 415 474 536 589 322 342 2 189

Övriga skattereduktioner består för deklarationsår 2018 av skattereduktioner för sjöinkomst, förnybar el samt fastighetsavgift för pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-10

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se