Till innehåll på sidan

Taxeringen år 2019 i sammandrag

Hela riket, miljoner kronor

 Fysiska personer och dödsbonAktiebolag, sparbanker m.fl.Ekonomiska föreningar m.fl.Ideella föreningar m.fl.Samtliga skattskyldigaFörändring från föregående år, %
Statlig inkomstskatt, förvärvsinkomster
           
Överskott av tjänst
2 457 763       2 457 763 4,2
Överskott av näringsverksamhet
47 599 650 320 2 983 8 817 709 718 7,8
Allmänna avdrag
313       313 10,8
Fastställd inkomst
2 504 299 650 320 2 983 8 817 3 166 419 5,0
Grundavdrag
242 090     7 242 097 8,3
Beskattningsbar inkomst
2 262 039 650 320 2 983 8 810 2 924 152 4,7
Skatt på inkomst
60 385 130 353 654 1 933 193 325 4,1
 
           
Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster
           
Överskott av kapital
295 939       295 939 ‑10,4
Skatt på kapitalinkomst
87 932       87 932 ‑10,6
Underskott av kapital
63 703       63 703 4,2
Skattereduktion för kapitalunderskott
18 354       18 354 3,9
 
           
Kommunal inkomstskatt
           
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 262 039       2 262 039 3,7
Kommunal inkomstskatt
726 046       726 046 3,7
 
           
Annat
           
Statlig fastighetsskatt
684 11 842 688 1 541 14 756 ‑5,3
Kommunal fastighetsavgift
14 940 1 709 1 731 304 18 684 6,8
Allmän pensionsavgift
123 667       123 667 4,1
Skattereduktion för allmän pensionsavgift
123 639       123 639 4,1
Skattereduktion för arbetsinkomster ("jobbskatteavdrag")
113 149       113 149 3,7
Skattereduktion för husarbete (ROT/RUT)
14 214       14 214 2,7
Skattereduktion, övrigt
2 189 1     2 190 539,5

Övriga skattereduktioner består av skattereduktioner för sjöinkomst, förnybar el samt fastighetsavgift för pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-01-10

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se