Till innehåll på sidan

Taxeringen år 2020 i sammandrag

Hela riket, miljoner kronor

 Fysiska personer och dödsbonAktiebolag, sparbanker m.fl.Ekonomiska föreningar m.fl.Ideella föreningar m.fl.Samtliga skattskyldigaFörändring från föregående år, %
Statlig inkomstskatt, förvärvsinkomster
           
Överskott av tjänst
2 546 219       2 546 219 3,6
Överskott av näringsverksamhet
45 646 723 962 2 511 9 491 781 610 10,1
Allmänna avdrag
321       321 2,5
Fastställd inkomst
2 590 805 723 962 2 511 9 491 3 326 769 5,1
Grundavdrag
264 748     7 264 755 9,4
Beskattningsbar inkomst
2 325 881 723 962 2 511 9 484 3 061 837 4,7
Skatt på inkomst
56 271 150 857 535 1 993 209 657 8,4
 
           
Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster
           
Överskott av kapital
303 202       303 202 2,5
Skatt på kapitalinkomst
89 954       89 954 2,3
Underskott av kapital
69 084       69 084 8,4
Skattereduktion för kapitalunderskott
19 864       19 864 8,2
 
           
Kommunal inkomstskatt
           
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 325 881       2 325 881 2,8
Kommunal inkomstskatt
747 996       747 996 3
 
           
Annat
           
Statlig fastighetsskatt
719 11 959 807 1 832 15 317 3,8
Kommunal fastighetsavgift
15 324 1 837 1 822 318 19 301 3,3
Allmän pensionsavgift
128 168       128 168 3,6
Skattereduktion för allmän pensionsavgift
128 140       128 140 3,6
Skattereduktion för arbetsinkomster ("jobbskatteavdrag")
126 821       126 821 12,1
Skattereduktion för husarbete (ROT/RUT)
15 251       15 251 7,3
Skattereduktion, övrigt
1 672 1 1   1 674 ‑23,6

Övriga skattereduktioner består av skattereduktioner för sjöinkomst, förnybar el samt fastighetsavgift för pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-01-15

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se