Till innehåll på sidan

Medelskattesatser 1930–2021, hela riket

ÅrTotal skattesats (%)Skattesats i kommun (%)Skattesats i region (%)Skattesats i församling (%)
1930
8,49 .. .. ..
1931
8,35 .. .. ..
1932
8,73 .. .. ..
1933
10,17 .. .. ..
1934
10,96 .. .. ..
1935
10,47 .. .. ..
1936
9,89 .. .. ..
1937
9,54 .. .. ..
1938
9,58 .. .. ..
1939
9,58 .. .. ..
1940
10,53 .. .. ..
1941
11,51 .. .. ..
1942
11,87 .. .. ..
1943
11,09 .. .. ..
1944
10,53 .. .. ..
1945
10,17 .. .. ..
1946
10,09 .. .. ..
1947
9,80 .. .. ..
1948
9,83 .. .. ..
1949
10,12 .. .. ..
1950
9,97 .. .. ..
1951
10,19 .. .. ..
1952
12,53 .. .. ..
1953
12,72 .. .. ..
1954
12,39 .. .. ..
1955
12,24 .. .. ..
1956
12,36 .. .. ..
1957
12,60 .. .. ..
1958
13,68 .. .. ..
1959
14,20 .. .. ..
1960
14,63 .. .. ..
1961
15,00 .. .. ..
1962
15,24 .. .. ..
1963
15,46 .. .. ..
1964
16,50 .. .. ..
1965
17,25 .. .. ..
1966
18,29 .. .. ..
1967
18,71 .. .. ..
1968
19,34 .. .. ..
1969
20,24 .. .. ..
1970
21,00 .. .. ..
1971
22,54 .. .. ..
1972
23,79 .. .. ..
1973
23,94 .. .. ..
1974
24,03 14,85 8,32 0,85
1975
25,23 15,23 9,12 0,88
1976
26,15 15,55 9,68 0,92
1977
26,85 15,78 10,13 0,94
1978
28,71 16,51 11,22 0,97
1979
29,02 16,64 11,39 0,99
1980
29,09 16,68 11,40 1,00
1981
29,55 16,91 11,63 1,02
1982
29,74 17,03 11,67 1,04
1983
30,15 17,17 11,91 1,06
1984
30,30 17,22 12,00 1,08
1985
30,38 17,22 12,06 1,09
1986
30,34 17,08 12,16 1,10
1987
30,44 17,07 12,28 1,10
1988
30,56 17,11 12,35 1,10
1989
30,80 17,20 12,49 1,11
1990
31,16 17,31 12,70 1,15
1991
31,15 17,32 12,68 1,15
1992
31,04 19,38 10,51 1,15
1993
31,04 19,43 10,47 1,14
1994
31,05 19,44 10,48 1,14
1995
31,50 20,20 10,12 1,17
1996
31,65 21,15 9,32 1,18
1997
31,66 21,16 9,31 1,19
1998
31,65 21,18 9,28 1,19
1999
31,48 20,55 9,74 1,19
2000
30,38 20,57 9,82 .
2001
30,53 20,57 9,97 .
2002
30,52 20,53 9,99 .
2003
31,17 20,70 10,47 .
2004
31,51 20,80 10,71 .
2005
31,60 20,84 10,76 .
2006
31,60 20,83 10,76 .
2007
31,55 20,78 10,78 .
2008
31,44 20,71 10,73 .
2009
31,52 20,72 10,80 .
2010
31,56 20,74 10,82 .
2011
31,55 20,73 10,82 .
2012
31,60 20,59 11,01 .
2013
31,73 20,61 11,11 .
2014
31,86 20,65 11,20 .
2015
31,99 20,70 11,29 .
2016
32,10 20,75 11,35 .
2017
32,12 20,75 11,36 .
2018
32,12 20,74 11,39 .
2019
32,19 20,70 11,49 .
2020
32,28 20,72 11,56 .
2021
32,27 20,71 11,56 .

* På grund av avrundning blir summan av skattesatsen för kommun och landsting inte exakt densamma som total skattesats.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-17

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se