Till innehåll på sidan

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2019-05-28

Statistiken visar kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och landstingen har valt.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2011 SM 2012-09-28
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2010 SM 2011-09-30
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 SM 2010-11-12
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2008 SM 2009-04-08
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 SM 2008-03-31
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 SM 2007-04-20
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2005 SM 2006-04-20
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2004 SM 2005-04-14
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 SM 2004-04-15
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 SM 2003-04-16
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2001 SM 2002-04-25

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0106