Till innehåll på sidan

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder

Nästa publicering: 2018-05-29

Statistiken visar kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och landstingen har valt.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2011 SM 2012-09-28
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2010 SM 2011-09-30
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 SM 2010-11-12
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2008 SM 2009-04-08
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2007 SM 2008-03-31
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2006 SM 2007-04-20
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2005 SM 2006-04-20
Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2004 SM 2005-04-14
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 SM 2004-04-15
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2002 SM 2003-04-16
Kommunernas finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2001 SM 2002-04-25

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0106