Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för kommunägda företag, 2018

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
D+E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 453 18 514 101 655 2 943 48 534 296 781 10,3% 32,5%
G+I Handel; hotell och restaurang 25 509 1 816 13 156 775 18,4% 22,4%
H+J Transport, magasinering; kommunikation 162 5 990 12 190 417 7 740 34 397 12,9% 31,6%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 974 20 184 91 954 10 022 198 797 693 375 6,3% 29,7%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 21 2 587 1 716 ‑6 1 292 2 277 ‑5,9% 56,9%
Övriga 186 6 243 11 928 2 720 35 908 485 887 ‑0,7% 7,8%
Total 1 821 54 027 221 259 16 110 292 427 1 513 493 6,8% 23,3%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-06

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se