Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för regionägda företag, 2018

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
H+J Transport, magasinering; kommunikation 33 2 310 25 754 228 9 369 65 304 ‑6,1% 17,5%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 44 1 155 3 648 70 1 528 10 943 59,6% 14,6%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 21 18 848 18 301 68 2 179 12 355 8,3% 18,2%
Övriga 45 3 056 3 209 34 661 2 339 ‑10,1% 30,7%
Total 143 25 369 50 912 401 13 737 90 941 2,3% 17,6%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-06

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se