Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för regionägda företag, 2020

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
H+J Transport, magasinering; kommunikation 33 2 707 21 945 ‑1 144 8 742 76 075 ‑14,6% 14,3%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 50 788 1 960 132 2 310 13 458 6,6% 17,6%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 20 18 730 18 689 ‑193 2 190 13 747 12,7% 16,5%
Övriga 41 3 042 2 968 ‑1 702 2 382 ‑15,5% 31,3%
Total 144 25 267 45 562 ‑1 206 13 944 105 662 ‑7,7% 15,4%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se