Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för statligt ägda företag, 2018

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
B+C Tillverkning och utvinning 22 5 814 33 496 7 575 29 143 74 828 20,0% 52,4%
D+E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 37 8 609 85 045 4 413 121 246 437 382 4,3% 37,4%
G+I Handel; hotell och restaurang 18 9 066 58 672 652 4 392 19 994 22,7% 26,7%
H+J Transport, magasinering; kommunikation 28 42 832 53 799 1 333 23 227 64 903 6,9% 42,2%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 625 35 567 40 950 6 845 135 213 478 024 6,0% 29,1%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 43 5 321 2 563 ‑297 909 2 307 ‑31,6% 41,4%
Övriga 149 9 655 48 937 11 101 126 531 1 015 222 9,0% 12,8%
Total 922 116 864 323 462 31 622 440 660 2 092 660 7,4% 24,1%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-06

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se