Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för statligt ägda företag, 2020

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
B+C Tillverkning och utvinning 23 5 882 40 306 10 285 40 111 78 638 24,9% 62,6%
D+E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 36 8 432 82 099 8 881 142 762 466 894 7,8% 40,7%
G+I Handel; hotell och restaurang 14 9 201 62 530 908 5 133 16 944 23,3% 35,5%
H+J Transport, magasinering; kommunikation 29 40 135 46 319 ‑296 26 978 71 987 ‑4,1% 42,0%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 763 40 303 43 231 10 533 163 821 581 893 7,7% 28,9%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 36 4 841 2 316 106 1 031 2 039 12,0% 52,9%
Övriga 144 9 507 39 707 22 853 153 079 1 174 765 10,7% 13,2%
Total 1 045 118 301 316 507 53 269 532 916 2 393 160 9,5% 25,1%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se