Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Nästa publicering: 2018-04-10

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och landsting. Uppgifterna kommer från kommunernas och landstingens bokslut.

Statistiknyheter

Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2017

2018-03-06

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisar för 2017 ett samlat överskott på 26,4 miljarder kronor. Det innebär en förbättring på 1,6 miljarder jämfört med året innan. Ökade skatteintäkter samt intäkter från fastighetsförsäljningar är de främsta orsakerna till det förbättrade resultatet.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunernas och landstingens bokslut 2012 SM 2013-03-22
Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2011 SM 2012-06-28
Kommunernas och landstingens bokslut 2011, revidering SM 2012-03-29
Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2010 SM 2011-06-30
Kommunernas och landstingens bokslut 2010 SM 2011-03-31
Kommunernas bokslut 2009 – verksamhetsindelat SM 2010-08-30
Landstingens bokslut 2009 – verksamhetsindelat SM 2010-06-16
Kommunernas och landstingens bokslut 2009. Korrigerad 2010-04-26 SM 2010-03-31
Kommunernas bokslut 2008 – verksamhetsindelat SM 2009-08-27
Landstingens bokslut 2008 – verksamhetsindelat SM 2009-06-16
Kommunernas och landstingens bokslut 2008 SM 2009-03-31
Kommunernas bokslut 2007 – verksamhetsindelat SM 2008-09-19
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007 Rapport 2008-08-20
Landstingens bokslut 2007 – verksamhetsindelat SM 2008-06-30
Kommunernas bokslut 2007 SM 2008-03-31
Kommunernas hushållning med resurser 2006. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2007-09-18
Kommunernas resultat 2006 SM 2007-03-16
Kommunernas hushållning med resurser 2005. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2006-09-14
Kommunernas resultat 2005 SM 2006-03-16
Kommunernas hushållning med resurser 2004. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2005-09-15
Kommunernas resultat 2004 SM 2005-03-18
Kommunernas hushållning med resurser 2003. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2004-09-17
Kommunernas resultat 2003 SM 2004-03-23
Kommunernas hushållning med resurser 2002. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2003-09-10
Kommunernas resultat 2002 SM 2003-03-18
Kommunernas hushållning med resurser 2001. Uppgift från kommunernas bokslut 2001 SM 2002-09-16
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2001 Rapport 2002-08-02
Kommunernas resultat 2001 SM 2002-03-19

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0107