Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2015

Löpande priser miljoner kronor

 KommunerLandstingKommunal-
förbund
Anläggningstillgångar 658 204 166 572 8 960
Bidrag till statlig infrastruktur 2 492 1 671 ..
Omsättningstillgångar 210 917 83 140 6 740
TILLGÅNGAR 871 613 251 382 15 701
Eget kapital 400 379 48 479 2 075
Avsättningar 49 865 91 345 2 580
Långfristiga skulder 250 526 50 590 5 595
Kortfristiga skulder 170 843 60 966 5 451
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 871 613 251 382 15 701

Källa: Räkenskapssammandraget, SCB

Kommentarer

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se