Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättning år 2016–2020

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2016 2017 2018 2019 2020
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE 117 354 121 694 126 308 129 380 135 270
därav hemtjänst i ordinärt boende 39 354 40 892 42 852 44 654 47 282
därav särskilt boende/annat boende 66 874 69 299 71 795 73 447 77 053
INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING (exkl LSS/SFB) 13 559 13 963 14 553 14 823 15 095
därav hemtjänst i ordinärt boende 3 906 3 862 3 928 4 048 4 021
därav särskilt boende/annat boende 4 868 5 143 5 306 5 451 5 704
INSATSER ENLIGT LSS/SFB 57 062 59 236 61 541 63 575 65 709
därav boende enl. LSS för vuxna 25 213 26 597 28 056 29 739 31 623
därav personlig assistans enl. LSS/SFB 17 467 17 751 17 912 17 878 17 963
TOTALA KOSTNADER 187 976 194 893 202 402 207 778 216 074

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Insatser enligt LSS/SFB inkluderar ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB.

Redovisade värden inkluderar samtliga kommuner i Sverige vid publiceringen 210831.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-08-31

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se